• Lägret är helt alkohol-, narkotika- och drogfritt.
  • Alla deltagare är med på alla samlingar under lägret och följer de tider som schemat anger, såsom mat-, mötes- och sovtider.
  • Under lägret har vi alla en schysst attityd och bemöter och talar med varandra på ett trevligt och respektfullt sätt. Ingen mobbing eller diskriminering är tillåten.
  • Det är inte tillåtet att lämna lägergården utan ledares tillstånd.
  • Varje deltagare ansvarar för sina värdesaker (pengar, mobiler, etc.). Lägret bär inte det ansvaret.
  • Var rädd om det som finns på lägret. Går något sönder – säg till en ledare.
  • Killar och tjejer sover i separata sovrum/-salar. Detta respekteras och man går inte in i det motsatta könets rum/sal.
  • Deltagare får inte använda ljud-/ljusutrustning eller instrumenten i möteslokalerna utan tillstånd från ledare.
  • Alla hjälps åt för att skapa en trivsam miljö – deltagare plockar upp sitt skräp efter sig.
  • Ledares anvisningar och uppmaningar ska följas.

Om reglerna inte följs och deltagare efter tillsägelse inte bättrar sig, riskerar deltagaren att inte längre få vara med på lägret. Ingen återbetalning av lägeravgift kommer då att ske.